Företagsfakta

------------------------

Rodedendronbuske

BraNet Sverige AB
Fastlagsvägen 13
126 48 Hägersten
 
Telefon 08 181045
Mobil Henry   076-8004480
Mobil Harry   076-8004350
Mobil Taxi 13    070-7150013
E-post henry.brage@branet.se
 
Pg 60 52 01-3
Bg 636-5894
 
Org.nr 556301-2292
Styrelsens säte Stockholm
F-skattebevis finns för år 2010